Το «έξυπνο» γραφείο

Ένα τυπικό περιβάλλον γραφείου που έχει επαυξηθεί μέσω των τεχνολογιών Διάχυτης Νοημοσύνης

Ένα τυπικό περιβάλλον γραφείου έχει επαυξηθεί μέσω των τεχνολογιών Διάχυτης Νοημοσύνης και καταδεικνύει πως αυτές ενσωματώνονται πλήρως στο καθημερινό εργασιακό περιβάλλον με έναν τεχνολογικά διαφανή τρόπο, προκειμένου να υποστηρίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες με συνέπεια και αξιοπιστία.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το «έξυπνο» γραφείο περιλαμβάνουν:

  • Ενημερωτική καλλιτεχνική προβολή με σκοπό την παρουσίαση δυναμικών πληροφοριών. Για παράδειγμα, ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κατόχου του γραφείου παρακολουθείται και ο πίνακας ζωγραφικής «Η Γέννηση της Αφροδίτης» του Sandro Botticelli επαυξάνεται με ανάλογο τρόπο. Συγκεκριμένα, προστίθενται πορτοκάλια στο δέντρο για κάθε εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εμφανίζονται καρχαρίες γύρω από την Αφροδίτη για ιούς-μολυσμένα μηνύματα, κυλινδρικά κουτιά για ανεπιθύμητα μηνύματα κ.λπ.
  • Διαδραστική επιφάνεια εργασίας (Deskpad) η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθημερινές εργασίες, όπως ανάγνωση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προβολή μίας παρουσίασης ή μεταφορά και διαχείριση φωτογραφιών. Επίσης, η διαδραστική επιφάνεια εργασίας μπορεί να λειτουργήσει ως μία οθόνη (π.χ. Photo Manager) ή δύο οθόνες (π.χ. μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συνδεθεί και με άλλες οθόνες του περιβάλλοντος χώρου, σαν να ήταν μία μεγάλη οθόνη τηλεόρασης. Επιπλέον, υποστηρίζει τόσο προσαρμοσμένες όσο και εμπορικές εφαρμογές, όπως διαδικτυακά προγράμματα περιήγησης, εφαρμογές γραφείου κ.λπ., και μπορεί να αξιοποιήσει επαυξημένα αντικείμενα. Για παράδειγμα, ο κάτοχος του γραφείου μπορεί να ξεκινήσει μία παρουσίαση PowerPoint, τοποθετώντας στην επιφάνεια εργασίας ένα επαυξημένο τεχνολογικά φυλλάδιο. Τέλος, υποστηρίζει τόσο την υπέρυθρη γραφίδα όσο και την αλληλεπίδραση που βασίζεται σε χειρονομίες, επιτρέποντας στους χρήστες να ελέγχουν για παράδειγμα την ένταση του ήχου ενός βίντεο ή να περιηγηθούν σε μία παρουσίαση powerpoint, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες χειρονομίες.
  • To Photo Manager επιτρέπει τη μεταφορά των φωτογραφιών του χρήστη από μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, τοποθετώντας τις στη διαδραστική επιφάνεια εργασίας. Επιπλέον, προσφέρει εύκολη διαχείριση φωτογραφιών και προβολή τους σε οποιαδήποτε οθόνη μέσω μίας γραφίδας υπέρυθρης ακτινοβολίας.
  • Το Multi-display PowerPoint Presenter αξιοποιεί τις διπλές οθόνες της διαδραστικής επιφάνειας εργασίας (Deskpad) με στόχο την εμφάνιση των σημειώσεων του χρήστη, την υποστήριξη της πλοήγησης μέσω χειρονομιών και τον άμεσο σχολιασμό με τη χρήση μίας γραφίδας υπέρυθρης ακτινοβολίας.
  • Η συνεργασία πολλών χρηστών σε έγγραφα επιτυγχάνεται μέσω μίας προσωπικής περιοχής για κάθε συμμετέχοντα και έναν κοινόχρηστο χώρο για έγγραφα δημόσιου ενδιαφέροντος. Η λειτουργία του γραφείου «έξυπνης» συνεργασίας επιτρέπει την εύκολη προβολή, την αναπαραγωγή και την κοινή χρήση οποιουδήποτε τύπου εγγράφων, υποστηρίζοντας ταυτόχρονη αλληλεπίδραση με πολλούς χρήστες μέσω διαφόρων τεχνικών και συσκευών.
  • Ομαδικά παιχνίδια για πολλούς συμμετέχοντες γύρω από το τραπέζι.

Δημοσιεύσεις

Grammenos, D., Georgalis, Y., Partarakis, N., Zabulis, X., Sarmis, T., Kartakis, S., et al. (2009). Rapid prototyping of an ami-augmented office environment demonstrator. 13th International Conference on Human-Computer Interaction, HCI International 2009, San Diego, CA., 5612 LNCS(PART 3) 397-406.