Εργασιακό Περιβάλλον

Τα συστήματα Διάχυτης Νοημοσύνης βρίσκουν πεδίο εφαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον, βελτιώνοντας την ποιότητα της εργασίας και εξασφαλίζοντας την καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εύκολης πρόσβασης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και μέσω καινοτόμων πρακτικών που είναι κατάλληλες για προσαρμόσιμα εργασιακά περιβάλλοντα. Σημαντικό, επίσης, ρόλο παίζουν οι ικανότητες και οι δεξιότητες του χρήστη στον τομέα των ΤΠΕ, αλλά και ο βελτιωμένος τρόπος μάθησης που προσφέρεται μέσω των νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, τα «έξυπνα» εργασιακά περιβάλλοντα παρέχουν τη δυνατότητα της πρόσβασης και συνεργασίας από απόσταση. Η έρευνα σε αυτόν τον τομέα εφαρμόζει καινοτόμες τεχνικές αλληλεπίδρασης με σκοπό να υποστηρίξει την πολυτροπική αλληλεπίδραση στον χώρο του γραφείου, βελτιώνοντας ριζικά την ευχρηστία και τη συνολική εμπειρία του χρήστη.