Σπίτι

Στο οικιακό περιβάλλον, οι τεχνολογίες Διάχυτης Νοημοσύνης επιτρέπουν την αυτοματοποίηση και την υποστήριξη των καθημερινών δραστηριοτήτων των κατοίκων τους, ενισχύοντας παράλληλα το αίσθημα ασφάλειας και προστασίας, την υγεία, και την επικοινωνία. Τα ερευνητικά αποτελέσματα στον συγκεκριμένο τομέα αφορούν στη διευκόλυνση της διαχείρισης των οικιακών συσκευών μέσω εύχρηστων και ευέλικτων διεπαφών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε μέρος εντός της οικίας. Τέλος, προσφέρονται επιπλέον εφαρμογές και υπηρεσίες με στόχο τη διαχείριση ενός σπιτιού από απόσταση.

1 2