Υγεία

Οι εφαρμογές Διάχυτης Νοημοσύνης στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης στοχεύουν στον συνδυασμό κατανεμημένων εφαρμογών με διεπαφές κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας. Έτσι, προσφέρεται μία ευέλικτη, δυναμική και έξυπνη τεχνολογικά υποδομή για τη διαχείριση της κατάστασης της υγείας ενός ασθενούς. Απώτερος στόχος είναι να συνδυαστούν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, προκειμένου να υποστηριχθούν ασφαλείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης τόσο σ’ ένα πλούσιο σε πληροφόρηση και εξυπηρέτηση νοσοκομειακό περιβάλλον, όσο και στο σπίτι.