ΕπικοινωνίαΔιεύθυνση
Νικολάου Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών
Ηράκλειο, Κρήτη
700 13, Ελλάδα

 

Επικοινωνία
Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης
Ιδρυτής και Επικεφαλής του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης

 

Email
cs@ics.forth.gr

    Στοιχεία επικοινωνίας