Διαδραστικά Έντυπα

Το σύστημα επαυξάνει έντυπα που τοποθετούνται πάνω σε μία επιφάνεια (π.χ. ένα απλό τραπέζι) με πολυμεσικό περιεχόμενο και διαδραστικές εφαρμογές. Το προβαλλόμενο περιεχόμενο επαυξάνει την ανοιχτή σελίδα του εντύπου και ευθυγραμμίζεται μ’ αυτό σε πραγματικό χρόνο, ακολουθώντας τον προσανατολισμό του στην επιφάνεια του τραπεζιού.

Αναλυτικότερα, μόλις τα φυσικά έντυπα τοποθετηθούν στην επιφάνεια του τραπεζιού μετατρέπονται σε διαδραστικά. Τότε,  οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν σημεία ενδιαφέροντος από τις διαδραστικές περιοχές του εντύπου, για να δουν σχετικό πολυμεσικό περιεχόμενο (π.χ. εικόνες, βίντεο) ή  να χρησιμοποιήσουν διαδραστικές εφαρμογές.

Η αλληλεπίδραση με τα έντυπα, το παρεχόμενο πολυμεσικό περιεχόμενο και τις διαδραστικές εφαρμογές επιτυγχάνεται μέσω αφής.

Στοχεύει  στους τομείς

Το σύστημα διαδραστικών εγγράφων είναι ένα ευέλικτο σύστημα που μπορεί να φιλοξενήσει διάφορες εφαρμογές από διαφορετικούς τομείς. Ενδεικτικά, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και τη δια βίου μάθηση. Επιπλέον, μπορεί να  επαυξήσει τα βιβλία  με συμπληρωματικές, πολυμεσικές  πληροφορίες, αλλά και να προσφέρει διαδραστικές ασκήσεις με τη μορφή παιχνιδιού, που σχετίζονται με το περιεχόμενο της ανοικτής σελίδας του βιβλίου.

Ένας άλλος τομέας εφαρμογής είναι η διαφήμιση και το εμπόριο. Συγκεκριμένα, το έντυπο διαφημιστικό υλικό μπορεί να επαυξηθεί με πολυμεσικές πληροφορίες και διαδραστικές εφαρμογές που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση του διαφημιζόμενου προϊόντος από τους πελάτες.

Δημοσιεύσεις

Margetis, G. Ntoa, S., Antona, M., Stephanidis, C. (2017). Interacting with augmented paper maps: a user experience study. 12th biannual Conference of the Italian SIGCHI Chapter (CHITALY 2017). 18th -20th September, Cagliari, Italy.

Zabulis, X., Margetis, G., Koutlemanis, P., & Stephanidis, C. (2015). Augmenting Printed Documents.

Margetis, G., Ntelidakis, A., Zabulis, X., Ntoa, S., Koutlemanis, P., & Stephanidis, C (2013). Augmenting physical books towards education enhancement. In the Proceedings of the 1st IEEE Workshop on User-Centred Computer Vision (UCCV 2013), Tampa, FL, USA, 16-18 January (pp. 43-49).

Margetis, G., Koutlemanis, P., Zabulis, X., Antona, M., & Stephanidis, C. (2011). A Smart Environment for Augmented Learning through Physical Books. In the Proceedings of the IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2011), Barcelona, Spain, 11-15 July 2011.