Έξυπνη Τάξη

Μία μαθητοκεντρική και φιλική προς τους διδάσκοντες “Έξυπνη Τάξη”, που στοχεύει στην υποστήριξη των μαθητών στο εκπαιδευτικό τους ταξίδι.

Η «Έξυπνη Τάξη» είναι ένας χώρος προσομοίωσης που βρίσκεται στο κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης. Αποτελεί ένα ιδανικό χώρο για την επαλήθευση των επιπτώσεων των έξυπνων τεχνολογιών σε βασικές πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο εξοπλισμός της τάξης περιλαμβάνει τόσο προϊόντα του εμπορίου, όσο και τεχνολογικά επαυξημένα αντικείμενα κατασκευασμένα αποκλειστικά για το χώρο της «Έξυπνης Τάξης»:

  • ModDesk: το έξυπνο θρανίο του μαθητή, το οποίο χάρη στον αρθρωτό σχεδιασµό του (modular design), επιτρέπει την προσθαφαίρεση τεχνολογικά επαυξημένων εξαρτημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθήματος. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος Χημείας ο μαθητής μπορεί να τοποθετήσει στο θρανίο εξοπλισμό κατάλληλο για χημικά πειράματα όπως έξυπνες φιάλες, δοκιμαστικούς σωλήνες, ζυγαριές, καυστήρα Bunsen και άλλα βασικά αξεσουάρ.
  • CognitOS Board: ο «Έξυπνος Πίνακας» – είναι ένα διαδραστικό σύστημα που αξιοποιεί τις τελευταίες δυνατότητες της τεχνολογίας για να συνθέσει ένα καινοτόμο περιβάλλον με μεγάλο μήκος προβολής και μεγάλη επιφάνειας αφής, σε έναν ή περισσότερους τοίχους ενός δωματίου. Εκμεταλλευόμενο τις δυνατότητες που πηγάζουν από μία τόσο μεγάλη διαδραστική επιφάνεια, το σύστημα αυτό στοχεύει να επαυξήσει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να προσφέρει νέες εμπειρίες τόσο για τους μαθητές όσο και για τους καθηγητές.
  • LECTOR Podium: ένας αναπαυτικός σταθμός εργασίας για τον εκπαιδευτικό. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια πολυθρόνα με δυο ενσωματωμένα tablets και μια πληθώρα από αισθητήρες που στοχεύει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα tablets φιλοξενούν διάφορες εφαρμογές που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, να έχουν μια γενική επισκόπηση της τάξης και να παρακολουθούν την προσοχή των μαθητών με διακριτικό τρόπο. Επιπλέον, η πολυθρόνα διαθέτει κρυμμένα LED φώτα, τα οποία ανάλογα με τον φωτισμό τους μπορούν να υποδεικνύουν συγκεκριμένες καταστάσεις (π.χ. τα πορτοκαλί φώτα υποδεικνύουν ότι οι μαθητές αναμένεται να υποβάλουν τις εργασίες τους). Επιπλέον, ένας αισθητήρας τοποθετημένος στο κάθισμα της πολυθρόνας, επιτρέπει στο περιβάλλον να καταλαβαίνει αν κάποιος κάθεται σε αυτήν, ενώ τα ενσωματωμένα μικρόφωνα υποστηρίζουν αναγνώριση φωνής και τα κατευθυντικά ηχεία επιτρέπουν την παράδοση ηχητικών ειδοποιήσεων στοχευμένων στον εκπαιδευτή.

Προηγμένο λογισμικό μετατρέπει το περιβάλλον σε ένα ευφυές οικοσύστημα, το οποίο λειτουργεί με βάση τις ανάγκες των χρηστών του και δρα με κατάλληλο τρόπο όταν αυτό κριθεί απαραίτητο:

  • LECTOR: η υποδομή LECTOR προσφέρει έναν μηχανισμό που χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες που υπάρχουν ήδη στην Έξυπνη Τάξη για να αναγνωρίζει συμπεριφορές μαθητών που απαιτούν επανορθωτικές ενέργειες και να επεμβαίνει όταν οι μαθητές χρειάζονται βοήθεια ή υποστήριξη.
  • CognitOS: Το CognitOS είναι ένα διαδικτυακό εργασιακό περιβάλλον που παρέχει μία ποικιλία από εκπαιδευτικές εφαρμογές και δημιουργεί μια κοινή εμφάνιση και αίσθηση προς τον χρήστη σε όλα τα διαθέσιμα αντικείμενα, μεταμορφώνοντας έτσι την τάξη σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας, αντί για ένα σύνολο από απομονωμένες μονάδες. Όταν κρίνεται απαραίτητο από το σύστημα LECTOR, το CognitOS μπορεί να λειτουργήσει ως κανάλι παρουσίασης και εφαρμογής παρεμβάσεων, οι οποίες έχουν σκοπό (i) να στρέψουν την προσοχή του εκπαιδευτικού σε προβληματικές καταστάσεις, (ii) να επαναφέρουν τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία και (iii) να επιβραβεύσουν θετικές ενέργειες.

Δημοσιεύσεις

Prinianakis, A., Stefanidi, H., Leonidis, A., Korozi, M., Katzourakis, A., Stamatakis, E. and Antona, M. (2021). An Intelligent Modular Student Desk. 15th International Technology, Education and Development Conference

Nikitakis, G., Ntagianta, A., Korozi, M., Leonidis, A., Antona, M., Stephanidis, C. (2020). The CongitOS Classboard: Supporting the teacher in the Intelligent Classroom. 14th annual International Technology, Education and Development Conference, At Valencia

Stefanidi, E., Korozi, M., Leonidis, A., Antona, M., & Papagiannakis, G. (2020). The LECTOR Podium – An innovative Teacher Workstation for the intelligent Classroom of the Future. In the Proceedings of the 12th International Conference on Education Technology and Computers (ICETC 2020), London, UK, 23-26 October 2020.

Leonidis, A., Korozi, M., Nikitakis, G., Ntagianta, A., Dimopoulos, A., Zidianakis, E., Stephanidi, E. & Antona, M. (2020). CognitOS Board: A Wall-Sized Board to Support Presentations in Intelligent Environments. Technologies 2020, 8(4), 66

Korozi, M., Stefanidi, E., Samaritaki, G., Prinianakis, A., Katzourakis, A., Leonidis, A., & Antona, M. (2019). Shaping the Intelligent Classroom of the Future. In International Conference on Human-Computer Interaction (pp. 200-212). Springer, Cham. Vancouver

Ntagianta, A., Korozi, M., Leonidis, A., Antona, M., & Stephanidis, C. (2018). CognitOS: A Student- Centric Working Environment for an Attention-Aware Intelligent Classroom. In C. Stephanidis (Ed.), HCI International 2018 - Posters Extended Abstracts, Part II, Volume 29 of the combined Proceedings of HCI International 2018 (20th International Conference on Human-Computer Interaction), Las Vegas, Nevada, USA, 15-20 July (pp. 102-110). Switzerland: Springer International Publishing AG (CCIS 852).

Ntagianta, A., Korozi, M., Leonidis, A., & Stephanidis, C. (2018). A Unified Working Environment for the Attention-aware Intelligent Classroom. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds), Proceedings of the 10th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN18), Palma, Spain, 2-4 July (pp. 4377-4387). Published by IATED Academy.

Stefanidi, E., Korozi, M., Leonidis, A., Doulgeraki, M., & Antona, M. (2018). Educator-Oriented Tools for Managing the Attention-Aware Intelligent Classroom. In the Proceedings of the Tenth International Conference on Mobile, Hybrid, and On-line Learning (eLmL 2018), Rome, Italy, 25-29 March 2018 (pp. 72-77). IARIA.

Korozi, M., Antona, M., Ntagianta, A., Leonidis, A., & Stephanidis, C. (2017). LECTORstudio: creating inattention alarms and interventions to reengage the students in the educational process. In Proceedings of the 10th Annual International Conference of Education, Research and Innovation.

Korozi, M., Leonidis, A., Antona, M., & Stephanidis, C. (2017). LECTOR: towards reengaging students in the educational process inside smart classrooms. In International Conference on Intelligent Human Computer Interaction (pp. 137-149). Springer, Cham.