Μεγάλων Διαστάσεων Επιφάνεια με Επαυξημένα Φυσικά Αντικείμενα

Διαδραστική παρουσίαση μεγάλων διαστάσεων με χρήση επαυξημένου αντικειμένου: «Χάρτα του Ρήγα».

Το διαδραστικό σύστημα «Χάρτα του Ρήγα» σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της επετειακής έκθεσης «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21» στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Αποτελεί το κεντρικό έκθεμα στην υποενότητα «Νεοελληνικός Διαφωτισμός», η οποία αναδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία του διαφωτιστικού ρεύματος και των ιδεών του για την Επανάσταση του 1821. Στο διαδραστικό αυτό έκθεμα παρουσιάζονται η ζωή και το έργο του Ρήγα, ο κύκλος των συνεργατών του, καθώς και η επίδραση του έργου του. Επιπλέον παρουσιάζονται τα σύμβολα, οι ιστορικοί τόποι, καθώς και τα νομίσματα που απεικονίζονται στη Χάρτα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Γαλλική Επανάσταση και στην επιρροή που αυτή άσκησε στη σκέψη του Ρήγα.

Η «Χάρτα του Ρήγα» υλοποιήθηκε σε δύο εκδόσεις: Η πρώτη, για μόνιμη τοποθέτηση στους εκθεσιακούς χώρους του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής, συνδυάζει προβολή μεγάλων διαστάσεων και οθόνη αφής, και η διάδραση γίνεται με αφή και με χρήση επαυξημένου αντικειμένου. Η δεύτερη είναι απλοποιημένη ώστε να μπορεί να παρουσιαστεί σε μια απλή οθόνη αφής και εγκαταστάθηκε σε μια σειρά από πόλεις της Ελλάδας, σε κάποιες περιπτώσεις προσωρινά και σε άλλες μακροπρόθεσμα.

Εγκαταστάσεις

Μόνιμες