Σταθμός Σάρωσης Εισιτηρίων

Ένα πρωτότυπο σύστημα πληροφόρησης που στόχο έχει την ενημέρωση των επιβατών που χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς (π.χ. λεωφορείο, τρένο) σχετικά με τους προορισμούς και τις στάσεις που εκτελούνται σε κάθε διαδρομή

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο σύστημα πληροφόρησης που στόχο έχει την ενημέρωση των επιβατών που χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς σχετικά με τους προορισμούς και τις στάσεις που εκτελούνται σε κάθε διαδρομή. Το σύστημα αποτελείται από ειδική κατασκευή, η οποία ενσωματώνει μία μικρού μεγέθους οθόνη αφής (π.χ. tablet) και μία ειδική εσοχή στην οποία ο επισκέπτης ενός επιβατικού σταθμού καλείται να εισαγάγει το εκτυπωμένο εισιτήριό του. Με τη βοήθεια μίας κάμερας το σύστημα σαρώνει τον γραμμωτό κωδικό (barcode) του εισιτηρίου και εμφανίζει στην οθόνη πληροφορίες σχετικές  με τις στάσεις της συγκεκριμένης διαδρομής, καθώς και με τον τελικό προορισμό του επιβάτη. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται μία προεπισκόπηση του τελικού προορισμού με ενδεικτικές φωτογραφίες και την πρόγνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή, η οποία ανανεώνεται αυτόματα. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε στάση του οχήματος (όπως λεωφορείου, τρένου, κ.λπ.), προκειμένου να προβληθεί μία συλλογή φωτογραφιών συνοδευόμενες από περιγραφικό λήμμα, αλλά και σχετικές πληροφορίες ανά περιοχή, δίνοντας έμφαση σε αξιοθέατα τουριστικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Ο Σαρωτής Εισιτηρίων απευθύνεται σε επιβατικό κοινό μέσων μαζικής μεταφοράς.

Εγκαταστάσεις