Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης

Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα

Από Απρίλιο 2017

Το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1997 ως μέρος του Κοινοτικού Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας στην Κρήτη. Οι στόχοι του είναι: η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, η εκπαίδευση και η αποκατάσταση για παιδιά και εφήβους έως 18 ετών που παρουσιάζουν αναπτυξιακές και ψυχοκινητικές διαταραχές, όπως κινητικά προβλήματα και αισθητηριακές αναπηρίες, γνωστικές διαταραχές και διαταραχές ομιλίας.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ)  έχει εγκαταστήσει τα ακόλουθα καινοτόμα διαδραστικά παιχνίδια:

  • Το Μαθαίνω το Σπίτι είναι ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι, που υποστηρίζει αλληλεπίδραση μέσω αφής και χρήσης καρτών. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην εξοικείωση των παιδιών με οικιακά αντικείμενα, καθώς και με τις καθημερινές δραστηριότητες του οικιακού περιβάλλοντος.
  • Το CocinAR είναι ένα σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας, το οποίο στηρίζεται στην αλληλεπίδραση μέσω φυσικών αντικειμένων και καρτών. Στόχος του συγκεκριμένου συστήματος είναι η διδασκαλία με παιγνιώδη τρόπο βασικών δεξιοτήτων μαγειρικής σε παιδιά.