Παιχνίδι Quiz

Μια διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή που περιλαμβάνει διάφορα παιχνίδια γνώσης.

Ένα διαδραστικό παιχνίδι που δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων να λειτουργήσει ως αρχειονόμος, να ανακαλύψει και να ταξινομήσει βιβλία, φωτογραφίες, χάρτες, γελοιογραφίες, σελίδες από το προσωπικό ημερολόγιο του Βενιζέλου, δικογραφίες από υποθέσεις που χειρίστηκε ως δικηγόρος και άλλα τεκμήρια που σχετίζονται με τη ζωή, το έργο και την εποχή του.