Περιδέξιο

Πρόκειται για ένα σύστημα που προσφέρει στους επισκέπτες ενός μουσείου τη δυνατότητα να εξερευνήσουν σε βάθος ένα αντικείμενο και / ή ένα θέμα.

Το Περιδέξιο αποτελεί ψηφιακό κατάλογο που προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης της πληροφορίας σε κεφάλαια. Το σύστημα επιτρέπει στον επισκέπτη να ανακαλύψει πληροφορίες και να δει λεπτομέρειες για συμπληρωματικές όψεις ενός εκθέματος ή για συναφή εκθέματα. Το σύστημα περιλαμβάνει μια οθόνη αφής στην οποία παρουσιάζεται κάθε φορά μια όψη ενός αντικειμένου. Ο επισκέπτης, αγγίζοντας την οθόνη, μπορεί να επιλέξει ένα διαφορετικό αντικείμενο ή όψη, να ανακαλύψει σχετικές περιοχές ενδιαφέροντος από τις οποίες εμφανίζονται πολυμεσικές πληροφορίες, καθώς επίσης να μεγεθύνει οποιοδήποτε τμήμα του αντικειμένου σε διάφορες κλίμακες.

Δημοσιεύσεις

Grammenos, D., Zabulis, X., Michel, D., Padeleris, P., Sarmis, T., Georgalis, G., Koutlemanis, P., Tzevanidis, K., Argyros, A.A., Sifakis, M., Adam-Veleni, P., Stephanidis, C. (2012). Macedonia from Fragments to Pixels: A permanent exhibition of interactive systems at the Archaeological Museum of Thessaloniki. In Marinos Ioannides; Dieter Fritsch; Johanna Leissner; Rob Davies; Fabio Remondino & Rossella Caffo, ed., 'EuroMed' , Springer, , pp. 602-609.