Πολύαπτο

Το Πολύαπτο είναι μια οθόνη αλληλεπίδρασης μεγάλου μεγέθους που επιτρέπει σε πολλούς επισκέπτες ταυτόχρονα να ανακαλύψουν πολυεπίπεδες πληροφορίες για ένα θέμα.

Πρόκειται για μία πολύ μεγάλη διαδραστική οθόνη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφορετικούς επισκέπτες, οι οποίοι επιθυμούν την ίδια στιγμή να μελετήσουν πολύπλευρα ένα συγκεκριμένο θέμα, αντλώντας πληροφορίες γι’ αυτό. Με την ειδικά διαμορφωμένη πολυαπτική οθόνη του συστήματος μπορεί να επιτευχθεί ταυτόχρονη διάδραση μέσω αφής από διαφορετικούς χρήστες, αλλά και μέσω χρήσης συγκεκριμένων φυσικών αντικείμενων. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν κατά μήκος της οθόνης και να εστιάσουν στα σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία προσφέρουν πολυμεσικές πληροφορίες. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να επικεντρωθούν σε λεπτομέρειες μέσω ενός μεγεθυντικού φακού κατασκευασμένου από χαρτόνι, ενώ με τη χρήση ενός φακού υπέρυθρης ακτινοβολίας εμφανίζεται μία εναλλακτική απόδοση της εικόνας.

Τα φυσικά αντικείμενα αλληλεπίδρασης μπορεί να είναι:

(α) ένα «μαγικό ραβδί», δηλαδή μία ράβδος υπέρυθρης ακτινοβολίας

β) ένας μεγεθυντικός φακός από λευκό χαρτόνι και

γ) ένας φακός υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR)

Τέλος, το συγκεκριμένο σύστημα είναι κατάλληλο τόσο για έργα πολιτισμικής κληρονομιάς  όσο και για τον τομέα του εμπορίου.

Εγκαταστάσεις

Μόνιμες

Δημοσιεύσεις

Grammenos, D., Zabulis, X., Michel, D., Padeleris, P., Sarmis, T., Georgalis, G., Koutlemanis, P., Tzevanidis, K., Argyros, A.A., Sifakis, M., Adam-Veleni, P., Stephanidis, C. (2012). Macedonia from Fragments to Pixels: A permanent exhibition of interactive systems at the Archaeological Museum of Thessaloniki. In Marinos Ioannides; Dieter Fritsch; Johanna Leissner; Rob Davies; Fabio Remondino & Rossella Caffo, ed., 'EuroMed' , Springer, , pp. 602-609.

Grammenos D., Zabulis X., Michel D., Sarmis T., Georgalis G., Tzevanidis K., Argyros A, A., Stephanidis C. (2011). Design and Development of Four Prototype Interactive Edutainment Exhibits for Museums. In Proceedings of the 6th international conference on Universal access in human-computer interaction: context diversity - Volume Part III (UAHCI'11), Constantine Stephanidis (Ed.), Vol. Part III. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 173-182.

Michel, D., Argyros, A. A., Grammenos, D., Zabulis, X. C., & Sarmis, T. (2009). Building a multi-touch display based on computer vision techniques. In Proceedings of the IAPR Conference on Machine Vision and Applications (MVAΆ09), Hiyoshi Campus, Keio University, Japan. 74-77.