Το ΙΠ- ΙΤΕ φιλοξένησε το πρόγραμμα INNOVARCH

Το ΙΠ- ΙΤΕ φιλοξένησε το πρόγραμμα INNOVARCH

Το INNOVARCH (Καινοτόμοι Εκπαιδευτικοί Στόχοι και Διαδικασίες για τη Δημόσια Αρχαιολογία) αποτελεί μία Στρατηγική Σύμπραξη για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Βασική Δράση: Συνεργασία με στόχο την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το INNOVARCH είναι ένα εκπαιδευτικό συνεργατικό πρόγραμμα που στοχεύει στον σχεδιασμό και στην αξιολόγηση εμπειριών θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης των επί πτυχίω και μεταπτυχιακών φοιτητών στον τομέα της δημόσιας αρχαιολογίας. Επιπλέον, παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την εισαγωγή της δημόσιας αρχαιολογίας στον ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και για τη σταδιακή εφαρμογή της στα ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο τέταρτος διδακτικός κύκλος του έργου INNOVARCH προγραμματίστηκε στην Κρήτη, τον Μάιο του 2017. Η πρώτη ημέρα του μαθήματος πραγματοποιήθηκε στο ΙΤΕ-ΙΠ και ξεκίνησε με παρουσίαση των διαδραστικών συστημάτων του κτιρίου Διάχυτης Νοημοσύνης. Τη δεύτερη ημέρα, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και αλληλεπέδρασαν με τα εγκατεστημένα στον χώρο διαδραστικά συστήματα του ΙΤΕ-ΙΠ.

Share: / /