Βραδιά του Ερευνητή 2015

Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα

Από Οκτώβριο 2015

1.500.000 επισκέπτες σε 300 Ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν κάθε χρόνο στη Βραδιά του Ερευνητή. Πρόκειται για μία εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2005 σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας φιλοξενεί αυτήν την εκδήλωση στο κεντρικό του κτίριο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το 2015 το πρόγραμμα Διάχυτης Νοημοσύνης του Ινστιτούτου Πληροφορικής  παρουσίασε τα συστήματα: Εικονικό Δοκιμαστήριο Ένδυσης και Beantable.