82η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

9 — 17 Σεπτέμβριος, 2017

Η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) είναι η μεγαλύτερη, ετήσια, εμπορική έκθεση της Ελλάδας που είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό και διοργανώνεται κάθε Σεπτέμβριο. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) κλήθηκε να συμμετάσχει στο περίπτερο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το 2017 στην 82η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας παρουσίασε το σύστημα Τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον για έργα πολιτιστικής κληρονομιάς.