Σχετικά με το AmI

Στην πάροδο των αιώνων, ο άνθρωπος συχνά αναγκάζεται να προσαρμοστεί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του ή ακόμα και να επιβιώσει. Σήμερα, οι τεχνολογίες Διάχυτης Νοημοσύνης  έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν «έξυπνα» περιβάλλοντα, ικανά να προσαρμόζονται και να εξυπηρετούν καθημερινές ανθρώπινες ανάγκες.

Οι τεχνολογίες Διάχυτης Νοημοσύνης αξιοποιούν ποικίλους μηχανισμούς που συντελούν στην ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών. Κύριος στόχος των τεχνολογιών Διάχυτης Νοημοσύνης είναι η ενσωμάτωσή τους στο περιβάλλον, με τρόπο «αόρατο» για τον χρήστη, δηλαδή στον εξοπλισμό, στις ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο του χώρου, επαυξάνοντας τις δυνατότητες των φυσικών αντικειμένων, καθώς και του ίδιου του περιβάλλοντος.

Η διάχυτη αυτή υπολογιστική ισχύς αναμένεται να φέρει μία πραγματική επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές, καθώς η έννοια του σημερινού «μονολιθικού» προσωπικού υπολογιστή δεν θα υφίσταται πλέον. Στο μέλλον, η υπολογιστική υποδομή θα μπορεί να ενσωματωθεί και να «κρυφτεί» μεταξύ άλλων σε τοίχους, γραφεία ή καθίσματα και η υπολογιστική ισχύς θα παρέχεται παντού και στον καθένα ως ένα εγγενές τμήμα των κοινόχρηστων υποδομών, όπως για παράδειγμα σήμερα μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει έναν δημόσιο δρόμο, έναν τηλεφωνικό θάλαμο ή ένα ταξί.

Το Πρόγραμμα Διάχυτης Νοημοσύνης του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ στοχεύει, μέσω διεπιστημονικής έρευνας, στην ανάπτυξη καινοτόμων ανθρωποκεντρικών τεχνολογιών Διάχυτης Νοημοσύνης και Έξυπνων Περιβαλλόντων.

Το Πρόγραμμα αποτελεί μία πλατφόρμα συνεργασίας για πρωτοποριακή έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών Διάχυτης Νοημοσύνης ικανών να κατανοούν και να ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες απαιτήσεις των χρηστών, μελετώντας τις επιπτώσεις τους, τόσο στο άτομο όσο και στην κοινωνία στο σύνολό της. Το Πρόγραμμα AmI βασίζεται στη διεπιστημονική τεχνογνωσία και τεχνολογική αριστεία του ΙΤΕ-ΙΠ σε σημαντικούς τομείς, όπως Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, Καθολική Πρόσβαση, Υπολογιστική Όραση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Κατανεμημένα Συστήματα, Μικροηλεκτρονική, κλπ.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης, το ΙΤΕ-ΙΠ έχει δημιουργήσει μια σειρά πρωτότυπων διαδραστικών συστημάτων, τα οποία αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την πληροφόρηση ή και την εκπαίδευση, και υποστηρίζουν απλή, φιλική αλληλεπίδραση με ποικίλους τρόπους. Τα συστήματα που αναπτύσσονται αφορούν στους τομείς: