Μαθαίνω το Σπίτι

Ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι το οποίο υποστηρίζει αλληλεπίδραση μέσω αφής και χρήσης καρτών. Στόχος του είναι η εξοικείωση των παιδιών με οικιακά αντικείμενα και με καθημερινές δραστηριότητες που σχετίζονται με το οικιακό περιβάλλον.

Το Μαθαίνω το Σπίτι είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που στοχεύει να εξοικειώσει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ή και τα παιδιά με γνωστική αναπηρία με οικιακά αντικείμενα, με το ευρύτερο οικιακό περιβάλλον και με τις καθημερινές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σ’ αυτό. Εκτός από την αλληλεπίδραση μέσω αφής, το παιχνίδι υποστηρίζει φυσική αλληλεπίδραση μέσω τυπωμένων καρτών που τοποθετούνται πάνω σε μία ειδικά διαμορφωμένη επιτραπέζια επιφάνεια. Στη συνέχεια, το σύστημα αναγνωρίζει τις κάρτες που τοποθετήθηκαν, παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες στους χρήστες.

Το σύστημα διαθέτει έξι τύπους σύντομων παιχνιδιών και ένα εκτεταμένο πλαίσιο ανάλυσης (extensive analytics framework), που επιτρέπει στους εκπαιδευτές να παρακολουθούν (ακόμα και σε πραγματικό χρόνο) την πρόοδο των μαθητών τους.

Επίσης, περιλαμβάνει οθόνη αφής, υπολογιστή και κάμερα υψηλής ανάλυσης που είναι στραμμένη προς την περιοχή μπροστά από την οθόνη. Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο εξοπλισμός του να μην είναι ορατός από τον χρήστη.

Δημοσιεύσεις

A. Rigaki, M. Korozi, A. Leonidis, C. Stephanidis (2019). Learning analytics for ambient educational games targeting children with cognitive disabilities. he 13th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2019, will be held in Valencia (Spain) on the 11th, 12th and 13th of March, 2019.

Leonidis A., Arampatzis D., Korozi M., Adami I., Ntoa S., Stephanidis C. (2017). Home Game: an Educational Game for Children with Cognitive Impairments. In the Proceeding of the 2017 conference on interaction design and children, June 27-30, 2017, Stanford, CA, USA. ACM

Ntoa, S., Leonidis, A., Korozi, M., Papadaki, E., Margetis, G., Antona, M., & Stephanidis, C. (2015). Analysis and Design of Three Multimodal Interactive Systems to Support the Everyday Needs of Children with Cognitive Impairments. In M. Antona & C. Stephanidis (Eds.), Universal Access in Human-Computer Interaction. Access to Learning, Health and Well-Being – Volume 9 of the combined Proceedings of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2015), Los Angeles, CA, USA, 2-7 August, pp. 637-648. Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Computer Science Series of Springer