Μακρογραφία

Πρόκειται για ένα σύστημα που παρουσιάζει πολύ μεγάλες εικόνες, τις οποίες οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν περπατώντας σ’ ένα δωμάτιο.

Η Μακρογραφία μπορεί να παρουσιάσει εικόνες που απεικονίζουν αντικείμενα σε μεγάλη κλίμακα,  με τις οποίες ένας ή περισσότεροι επισκέπτες μπορούν ταυτόχρονα να αλληλεπιδρούν, καθώς περπατούν. Το σύστημα εγκαθίσταται σ’ ένα δωμάτιο, όπου υπάρχει  ένας υπολογιστής με υποσύστημα οράσεως, που αποτελείται από τρεις αισθητήρες βάθους και  παρακολουθεί τη θέση των επισκεπτών. Παράλληλα, σ’ έναν τοίχο έχει εγκατασταθεί μια μεγάλη οθόνη και πίσω από την οθόνη βρίσκεται ένας χώρος ελέγχου, που περιλαμβάνει δύο προβολείς μικρής απόστασης, στερεοφωνικά ηχεία και ένα χώρο εργασίας. Οι επισκέπτες εισέρχονται στο δωμάτιο από μία είσοδο απέναντι απ’ την οθόνη. Το σύστημα υπολογιστικής όρασης ορίζει έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης για κάθε άτομο που εισέρχεται στο δωμάτιο. Όταν στο δωμάτιο βρίσκεται τουλάχιστον ένα άτομο, αρχίζει να παίζει ένα κομμάτι μουσικής. Το δωμάτιο χωρίζεται θεματικά σε πέντε ζώνες ενδιαφέροντος, που διαμορφώνονται με βάση τα θέματα που προβάλλονται στον τοίχο. Αυτές οι ζώνες χωρίζουν το δωμάτιο σε πέντε κάθετα τμήματα. Επιπρόσθετα, το δωμάτιο χωρίζεται σε τέσσερις οριζόντιες ζώνες που εκτείνονται παράλληλα με την τοιχογραφία, οι οποίες οριοθετούνται με κριτήριο την απόσταση του επισκέπτη από την τοιχογραφία. Όταν ένας επισκέπτης βρίσκεται μπροστά από την προβολή, το αντίστοιχο τμήμα της τοιχογραφίας αλλάζει ανάλογα με τη ζώνη στην οποία βρίσκεται και έτσι οι επισκέπτες μπορούν να δουν ένα σκίτσο, μια αναπαλαιωμένη έκδοση ή μια λεπτομέρεια της εικόνας, συνοδευόμενη από σχετικές πληροφορίες.

Δεδομένου ότι ο κάθε  χρήστης συνδέεται με ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης, το σύστημα καταγράφει τις πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση, καθώς και το χρόνο που έχει αφιερώσει.

Εκτός από τη χρήση της στο παραπάνω περιβάλλον,  η Μακρογραφία υποστηρίζει, επίσης, δύο εναλλακτικές εφαρμογές: (α) έναν σταθμό πληροφόρησης με οθόνη αφής και (β) μία εφαρμογή για έξυπνες φορητές συσκευές.

Ο σταθμός πληροφόρησης προσφέρει μια επισκόπηση της εικόνας, ένα εισαγωγικό κείμενο και δύο κουμπιά για αλλαγή γλώσσας του χρήστη. Όλες οι πληροφορίες παρουσιάζονται αυτόματα στην προτιμώμενη γλώσσα του επισκέπτη και επιπλέον, επισημαίνεται το επιλεγμένο τμήμα της εικόνας.

Τέλος, η έκδοση για έξυπνες φορητές συσκευές  χρησιμοποιείται ως εφαρμογή ψηφιακής ξενάγησης, παρουσιάζοντας αυτόματα εικόνες και κείμενο, που μπορούν, επίσης, να διαβαστούν δυνατά και σχετίζονται με την τρέχουσα θέση του επισκέπτη.

Εγκαταστάσεις

Μόνιμες


Προσωρινές

Δημοσιεύσεις

Drossis, G., Ntelidakis, A., Grammenos, D., Zabulis, X., & Stephanidis, C. (2015). Immersing Users in Landscapes Using Large Scale Displays in Public Spaces. In N. Streitz & P. Markopoulos (Eds.), Distributed, Ambient, and Pervasive Interactions – Volume 21 of the combined Proceedings of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2015), Los Angeles, CA, USA, 2-7 August, pp. 152-162. Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Computer Science Series of Springer

Zabulis, X., Grammenos, D., Sarmis, T., Tzevanidis, K., Padeleris, P., Koutlemanis, P., Argyros, A.A. (2012). Multicamera human detection and tracking supporting natural interaction with large scale displays. in Machine Vision Applications journal, published online Feb 2012.

Grammenos, D., Zabulis, X., Michel, D., Padeleris, P., Sarmis, T., Georgalis, G., Koutlemanis, P., Tzevanidis, K., Argyros, A.A., Sifakis, M., Adam-Veleni, P., Stephanidis, C. (2012). Macedonia from Fragments to Pixels: A permanent exhibition of interactive systems at the Archaeological Museum of Thessaloniki. In Marinos Ioannides; Dieter Fritsch; Johanna Leissner; Rob Davies; Fabio Remondino & Rossella Caffo, ed., 'EuroMed' , Springer, , pp. 602-609.

Grammenos D., Zabulis X., Michel D., Sarmis T., Georgalis G., Tzevanidis K., Argyros A, A., Stephanidis C. (2011). Design and Development of Four Prototype Interactive Edutainment Exhibits for Museums. In Proceedings of the 6th international conference on Universal access in human-computer interaction: context diversity - Volume Part III (UAHCI'11), Constantine Stephanidis (Ed.), Vol. Part III. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 173-182.

Zabulis, X., Grammenos, D., Sarmis, T., Tzevanidis, K., Argyros, A.A. (2010). Exploration of large-scale museum artifacts through non-instrumented, location-based, multi-user interaction. In Proceedings of the 11th VAST International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage, VAST’2010, Palais du Louvre, Paris, France, 21-24 September 2010, 155-162.

Zabulis, X., Sarmis, T., Tzevanidis, K., Koutlemanis, P., Grammenos, D. and Argyros, A. A. (2010). A platform for monitoring aspects of human presence in real-time. International Symposium on Visual Computing, Las Vegas, Nevada, USA, November 29 - December 1, 2010